top of page

Arrangementer og seminarer

  • Koordinering og gjennomføring av arrangementer og seminarer

  • Virkemiddelbruk og holdningsskapende arbeid

  • Innholdsproduksjon til brosjyrer og veiledninger

Koordinator for store arrangementer inkludert alle innholdselementer som forberedelser

blant målgruppen, aktiviteter, markedsføring og invitasjoner, praktisk/teknisk planlegging,

show, tv-produksjon, transport, tilrettelegging for besøk av ministere, ordførere, kongehus,

sikkerhetsapparat og kriseberedskapsplaner. 

Kontakt: Liv Randi Lindseth

Tel: +47 95 22 04 82

Epost: liv@linkon.no

bottom of page