Arrangementer og seminarer

Under finner du en liste over arrangementer og seminarer hvor Liv Randi Lindseth har vært koordinator.

For mer informasjon, dokumentasjon eller referanser send forespørsel til: liv@linkon.no 

  • Foredragsserien Generasjon Grønn; koordinator av foredrag av flere unge miljøambassadører over hele landet på vegne av Miljødirektoratet, 2011-2016

  • Møteserien Grønn Agenda; koordinator av møteserie med Klima- og miljøministere i dialog med politikere og markedsaktører over hele landet, praktisk tilrettelegging, invitasjoner, gjennomføring, på vegne av Klima- og miljødepartementet, 2013-2016

  • Vennergidagen; prosjektkoordinator for arrangement for 5-6000 elever og lærere i 10 byer gjennom 10 år; koordinering på vegne av Enovas for alle deler av arrangementet; forberedelser i skolene, aktiviteter, markedsføring og invitasjoner, praktisk/teknisk planlegging, show, tv-produksjon, transport, tilrettelegging besøk av ministere, ordførere, kongehus, sikkerhetsapparat og kriseberedskapsplaner. 

  • EPC Seminarer; en rekke seminarer som EPC for alle markedsaktører i regi av EU-prosjekter i samarbeid med Fylkeskommuner og Enova SF.