top of page

Arrangementer og seminarer

Under finner du en liste over arrangementer og seminarer hvor Liv Randi Lindseth har vært koordinator.

For mer informasjon, dokumentasjon eller referanser send forespørsel til: liv@linkon.no 

  • Foredragsserie i forbindelse med Klimaløft i Osloskolen; koordinator av foredrag med flere unge Klimapiloter i ungdomsskoler og videregående skoler i Oslo kommune på vegne av Klimaetaten, 2019 - d.d. 

  • Foredragsserien Generasjon Grønn; koordinator av foredrag med flere unge miljøambassadører over hele landet på vegne av Miljødirektoratet, 2011-2016

  • Møteserien Grønn Agenda; koordinator av møteserie med Klima- og miljøministere i dialog med politikere og markedsaktører over hele landet, praktisk tilrettelegging, invitasjoner, gjennomføring, på vegne av Klima- og miljødepartementet, 2013-2016

  • Vennergidagen; prosjektkoordinator for arrangement for 5-6000 elever og lærere i 10 byer gjennom 10 år; koordinering på vegne av Enovas for alle deler av arrangementet; forberedelser i skolene, aktiviteter, markedsføring og invitasjoner, praktisk/teknisk planlegging, show, tv-produksjon, transport, tilrettelegging besøk av ministere, ordførere, kongehus, sikkerhetsapparat og kriseberedskapsplaner. 

  • EPC Seminarer; en rekke seminarer som EPC for alle markedsaktører i regi av EU-prosjekter i samarbeid med Fylkeskommuner og Enova SF.

bottom of page