top of page

Foredrag, presentasjoner og kurs

Utvikling og gjennomføring av foredrag etter ønske innenfor EPC/Energisparekontrakter,

energi og energibegreper, energikilder, energibruk og klimatema basert på

FNs klimapanels 5. hovedrapport.

Målgrupper:

  • Lærere i grunnskolen og videregående skoler

  • Barnehagelærere

  • Aktører i EPC-markedet

Lang erfaring med foredrag innfor følende tematikk:

  • EPC Nordic – EPC markedet i de nordiske landene

  • EPC markedet i Norge – erfaringer (EPC in Norway – recent experiences)

  • Energi- og klimatema for lærere og andre målgrupper

Kontakt: Liv Randi Lindseth

Tel: +47 95 22 04 82

Epost: liv@linkon.no

For skoler og barnehager
bottom of page