top of page
Prosjektledelse og prosjektassistanse

​Under finner du en liste over prosjekter ledet/koordinert av Liv Randi Lindseth. For mer informasjon, dokumentasjon eller referanser, send forespørsel til: liv@linkon.no 

 • Clean the Country; prosjektkoordinator, innsamling og resirkulering av plastavfall i Kisumu/Lake Victoria, Kenya for New Life Mission-Aid, finansiering Handelens Miljøfond, 2022 - d.d.

 • Webredaktør for Interreg.no; journalistisk produksjon og videreutvikling av nettstedet på oppdrag for Kommunal og distriktsdepartementet (KDD), 2021 - d.d.

 • Informasjon EPC i Boligbygg Oslo kommune, Ansvarlig for informasjonsaktiviteter på vegne av ÅF Advansia, 2019 – 2022.

 • Effect4Buildings; prosjektarbeid i internasjonalt prosjekt med fokus på utvikling av økonomiske modeller for økt lønnsomhet og redusert risiko for energieffektive investeringer blant offentlige bygningseiere, ansvar for utvikling av gjennomføringsmodeller for EPC, INTERREG, 2017-20 (oppdragsgiver Innlandet Fylkeskommune).​ 

 • Ny gjennomføringsmodell for EPC; utviklingsprosjekt i samarbeid med WSP og Caverion med finansiering fra Enova SF, 2018 – 2019

 • guarantEE; norsk prosjektleder i stort EU-prosjekt med fokus på markedsstrategier og promotering av energitjenester og EPC i offentlig og privat sektor samt i utleide fasiliteter, Horizon 2020, 2016-19. Besøk nettsted her.

 • EPC i Hobøl kommune; prosjektledelse av energisparing med resultatgaranti i 10 bygg i Hobøl kommune, 2017 – April 2018

 • Enovas Energiutfordring; innholdsproduksjon og bidrag til utvikling av læringsverktøyet, samt koordinering av introduksjon i skoleverket på oppdrag for Enova, 2014–2015

 • EESI2020, "The European Energy Service Initiative towards the EU 2020 energy saving targets", norsk prosjektleder for EU-prosjekt med mål om betydelig bredere bruk av energieffektivisering/EPC i offentlig bygningsmasse i Europa, 2013–2016

 • Transparense; prosjektmedarbeider EU-prosjekt med mål om økt åpenhet og tillit i EPC-markedet i 20 land i Europa,          2013-2015

 • Kids4Future; internasjonal prosjektkoordinator for EU-prosjekt Kids4Future med partnere fra 10 land med fokus på holdningsskapende tiltak, energiundervisning og merkevarebygging, 2007-2010

 • Kids4Energy og Active Learning; internasjonal prosjektkoordinator for 2 store EU-prosjekter med fokus på utvikling og promotering av energi- og klimaundervisning i skolesektoren; alle finansiert av EU/EIE og Enova, 2002-2011

 • Klimarekruttene; utvikling av læringsverktøyet i samarbeid med kommuner/barnehagepedagoger, 2015

 • Energi- og klimatema på NRKs barne-tv; prosjektleder for energi- og klimatema i programmene Kykelikokos, PysjPopBaluba, PuggandPlay, Hut-i-Heita og reality tv-serien Energikampen på NRK gjennom flere år på vegne av NVE og Enova, 2000-2013

 • Re-Co; "Raising Energy Performance in Buildings", kommunikasjonsrådgiver i EU-prosjekt med fokus på energisparetiltak uten store investeringer, 2011-2014

 • ManagEnergy education;  EU’s initiativ for utdanning i Europa; medlem av programmets rådgivende utvalg, 2007-2011

 • Regnmakerskolen; utvikling av undervisningsopplegg med energi- og klimatema på vegne av Enova for mellomtrinnet i grunnskolen i samarbeid med Naturfagsenteret, 2006-2008

 • Regnmakerne, Enovas konsept for barn og unge; prosjektkoordinator for alle innholdselementer på vegne av Enova fra 2003–2006 og 2008-2009

cropped-logo_1xfixed NY.png
bottom of page