top of page
Erfaring og referanseprosjekter
1. Prosjektledelse og prosjektassistanse
 • Clean the Country; prosjektkoordinator, innsamling og resirkulering av plastavfall, Kenya 

 • Webredaktør for Interreg.no; journalistisk produksjon og videreutvikling av nettstedet på oppdrag for Kommunal og distriktsdepartementet (KDD), 2021 - d.d.

 • Effect4Buildings; prosjektarbeid, www.effect4builings.se

 • Ny gjennomføringmodell for EPC, DOKUMENTER

 • guarantEE; norsk prosjektleder, promotere EPC, www.guarantEE-project.eu

 • EPC i Boligbygg Oslo kommune, for Advansia

 • EPC i Hobøl kommune

 • Kids4Future; internasjonal prosjektkoordinator, energi- og klimaundervisning 

 • Kids4Energy og Active Learning; internasjonal prosjektkoordinator, energi- og klimaundervisning

 • Klimarekruttene; læringsverktøyet for barnehager, www.klimarekruttene.no

 • Energi- og klimatema på NRKs barne-tv; prosjektleder for energi- og klimatema, Kykelikokos, PysjPopBaluba, PuggandPlay, Hut-i-Heita 2000 - 2014

 • Energikampen, prosjektkoordinator, reality tv-serien på NRK 

 • Re-Co; kommunikasjonsrådgiver i EU-prosjekt med fokus på energisparetiltak uten store investeringer, 2011-2014

 • ManagEnergy education;  rådgivende utvalg, EU’s initiativ for utdanning 

 • Regnmakerskolen; undervisningsopplegg med energi- og klimatema 

 • Regnmakerne, Enovas konsept for barn og unge

2. Foredrag, presentasjoner og kurs

 • EPC i de nordiske landene; Erfaringer og sammenlikninger 

 • EPC - Too good to be true? EPC konseptet

 • Lærerkurs energi- og klimatema; Regnmakerskolen, Energiutfordringen, Enova

 • Energi og klimatema for barnehagelærereKlimarekruttene​

3. Markedsrapporter, evalueringer og redaksjonelt arbeid

 • Webredaktør på Interreg.no for Kommunal og distriktsdepartementet, 2021 - d.d.

 • Fjernvarme og energitjenester - kundeundersøkelse, Eidsiva Bioenergi, 2019

 • Evaluering foredragsserien Klimaløft i Osloskolen, Klimaetaten i Oslo kommune

 • Ny gjennomføringmodell for EPC, DOKUMENTER

 • Seks norske EPC-kommuner og deres erfaringer, Hedmark fylkeskommune/EFFECT4buildings, 2019

 • EPC Monitoring report, EFFECT4buildings, 2018

 • Market report on the Norwegian EPC market, guarantEE, 2017

 • EPC Nordicpublisert 2016, Last ned her

 • Evalueringer av foredragsserien Generasjon Grønn;  Miljødirektoratet 2012-2016

 • Elevevaluering; foredragsserien Generasjon Grønn, 2016

 • Evaluering og spørreundersøkelser; evalueringer av kurs, arrangementer, læringsutbytte, Enovas,  2002 – 2016

4. Arrangementer og seminarer

 • Foredragsserien Klimaløft i Osloskolen, Klimaetaten Oslo kommune, 2018 - pågående

 • Foredragsserien Generasjon Grønn; koordinator, Miljødirektoratet, 2011-2016

 • Møteserien Grønn Agenda; koordinator møteserie, Klima- og miljøministere, Klima- og miljødepartementet, 2013-2016

 • Vennergidagen; prosjektkoordinator for arrangement for 5-6000 deltakere, Envoa 2003 - 2014

 • EPC Seminarer; en rekke seminarer for markedsaktører i regi av EU-prosjekter, Fylkeskommuner og Enova SF

bottom of page