top of page

Markedsutredninger og evalueringer

​Erfaring innen utarbeidelse og gjennomføring. 

  • Markedsutredninger og analyser

  • Evalueringer og spørreundersøkelser

  • Prosjektrapportering og "whitepapers"

  • Rapportskriving

Kontakt: Liv Randi Lindseth

Tel: +47 95 22 04 82

Epost: liv@linkon.no

bottom of page