Markedsrapporter, evalueringer og redaksjonelt arbeid

 

Under finner du en liste over utredninger og evalueringer skrevet av Liv Randi Lindseth.

For mer informasjon, dokumentasjon eller referanser send forespørsel til: liv@linkon.no 

  • Webredaktør på Interreg.no; produksjon av saker og videreutvikling av nettstedet for Kommunal- og distriktsdepartementet, d.d.

  • Fjernvarme og energitjenester - kundeundersøkelse; utvikling, gjennomføring og rapport for Eidsiva Bioenergi, 2019

  • Evaluering foredragsserien Klimaløft i Osloskolen; utvikling, gjennomføring, rapporter, på oppdrag for FOOTPRINT og Klimaetaten i Oslo kommune - halvårlig d.d.

  • EPC Monitoring Report; statusrapport om EPC-markedet i Norge og andre Europeiske land med fokus på behovet for endringer og tilpasning for å promotere vekst i EPC markedet. Utviklet på vegne av Hedmark Fylkeskommune og INTERREG prosjektet EFFECT4buildings, juni 2018.

  • Market report on the Norwegian EPC market; basert på spørreundersøkelse blant norske aktører i EPC-markedet. Fokus på de viktigste driverne, barrierer og relevante støtteprogrammer for EPC i Norge, nov. 2016.

  • EPC Nordic (EPC in the Nordic Countries); markedsrapport om Energy Performance Contracting/Energisparekontrakter (EPC) i 5 nordiske land på oppdrag fra Nordisk ministerråd, publisert 2016

  • Evalueringer av foredragsserien Generasjon Grønn; utvikling, gjennomføring, rapporter, på oppdrag for Miljødirektoratet 2012-2016

  • Elev-evaluering av foredragsserien Generasjon Grønn; utvikling, gjennomføring, rapporter, på oppdrag for Miljødirektoratet 2016

  • Evaluering og spørreundersøkelser; evalueringer av kurs, arrangementer, læringsutbytte og andre innholdselementer innenfor Enovas satsing på barn og unge (Regnmakerne og Energiutfordringen) gjennom flere år,  2002 – 2016

Elevevaluering_høst_2019_-_Oslo_kommune.