top of page

Markedsrapporter, evalueringer og redaksjonelt arbeid

 

Under finner du en liste over utredninger og evalueringer skrevet av Liv Randi Lindseth.

For mer informasjon, dokumentasjon eller referanser send forespørsel til: liv@linkon.no 

  • Webredaktør på Interreg.no; produksjon av saker og videreutvikling av nettstedet for Kommunal- og distriktsdepartementet, d.d.

  • Fjernvarme og energitjenester - kundeundersøkelse; utvikling, gjennomføring og rapport for Eidsiva Bioenergi, 2019

  • Evaluering foredragsserien Klimaløft i Osloskolen; utvikling, gjennomføring, rapporter, på oppdrag for FOOTPRINT og Klimaetaten i Oslo kommune - halvårlig d.d.

  • EPC Monitoring Report; statusrapport om EPC-markedet i Norge og andre Europeiske land med fokus på behovet for endringer og tilpasning for å promotere vekst i EPC markedet. Utviklet på vegne av Hedmark Fylkeskommune og INTERREG prosjektet EFFECT4buildings, juni 2018.

  • Market report on the Norwegian EPC market; basert på spørreundersøkelse blant norske aktører i EPC-markedet. Fokus på de viktigste driverne, barrierer og relevante støtteprogrammer for EPC i Norge, nov. 2016.

  • EPC Nordic (EPC in the Nordic Countries); markedsrapport om Energy Performance Contracting/Energisparekontrakter (EPC) i 5 nordiske land på oppdrag fra Nordisk ministerråd, publisert 2016

  • Evalueringer av foredragsserien Generasjon Grønn; utvikling, gjennomføring, rapporter, på oppdrag for Miljødirektoratet 2012-2016

  • Elev-evaluering av foredragsserien Generasjon Grønn; utvikling, gjennomføring, rapporter, på oppdrag for Miljødirektoratet 2016

  • Evaluering og spørreundersøkelser; evalueringer av kurs, arrangementer, læringsutbytte og andre innholdselementer innenfor Enovas satsing på barn og unge (Regnmakerne og Energiutfordringen) gjennom flere år,  2002 – 2016

Elevevaluering_høst_2019_-_Oslo_kommune.
bottom of page