top of page
EPC - Energisparing med resultatgaranti 
Under presenteres rapporter, dokumenter og resultater fra ulike EPC-relaterte prosjekter hvor LinKon/Liv Randi Lindseth har vært involvert:
Verktøy for oppstart av EPC

Det er samlet og utviklet nye verktøy for oppstart av EPC lansert i 2021. De er tilgjengelig på både norsk og engelsk. Verktøykassen er basert på Guide til energisparing med resultatgaranti (EPC) og utviklet innenfor rammene av det internasjonale prosjektet EFFECT4buildings og Innlandet fylkeskommune.

Du finner de nye verktøyene her.

Ny gjennomføringsmodell for EPC
Prosjektet "Ny gjennomføringsmodell for EPC" har bakgrunn i dagens markedssituasjon for EPC i Norge. I samarbeid med Caverion Esco og LinKon har WSP utviklet nye maler i 2019. Se lenke under for nedlasting.

Sluttrapport til Enova_ Ny gjennomføringsmodell for EPC

Nye/oppdaterte maler og verktøy for utlysning av en EPC-konkurranse finnes her:
Liste over kvalifiserte EPC-fasilitatorer

Listen er utarbeidet av LinKon i regi av EU-prosjektet guarantEE og i samråd med Enova SF. Siste oppdatering mai 2020. Listen er baser på utfylt "Egenerklæring for EPC-fasilitatorer". Den utfylte egenerklæringen er ikke en formell godkjennelse eller kontroll. Utfyller av skjemaet er selv ansvarlig for at de oppfyller kriteriene som er satt og at de oppgitte dataene er korrekte. Se listen her.

 

Egenerklæringen kan fylles ut her.

Håndbok for EPC-fasilitatorer

Håndboken er utarbeidet i forbindelse med EU-prosjektet EESI2020. Last ned håndboken her.

Markedsutredninger og rapporter om EPC

  • EPC Monitoring Report; statusrapport om EPC-markedet i Norge og andre Europeiske land med fokus på behovet for endringer og tilpasning for å promotere vekst i EPC markedet. Utviklet på vegne av Hedmark Fylkeskommune og INTERREG prosjektet EFFECT4buildings, juni 2018.

  • EPC Nordic (EPC in the Nordic Countries); markedsrapport om Energy Performance Contracting/Energisparekontrakter (EPC) i 5 nordiske land på oppdrag fra Nordisk ministerråd, publisert 2016

  • Market report on the Norwegian EPC market; basert på spørreundersøkelse blant norske aktører i EPC-markedet. Fokus på de viktigste driverne, barrierer og relevante støtteprogrammer for EPC i Norge, nov. 2016.

bottom of page