top of page

Prosjektledelse og prosjektassistanse

Lang erfaring med å koordinere små og store prosjekter, samt å yte prosjektassistanse. 

  • Nasjonale og internasjonale prosjekter

  • Prosjektutvikling og søknadsskriving på norsk og engelsk

  • Nettverksbygging - nasjonalt og internasjonalt

  • Bistand til offentlige utlysninger

Kontakt: Liv Randi Lindseth

Tel: +47 95 22 04 82

Epost: liv@linkon.no

For skoler og barnehager
bottom of page