top of page
Liste over kvalifiserte EPC-konsulenter

Listen er utarbeidet av LinKon i regi av EU-prosjektet guarantEE og i samråd med Enova SF. Siste oppdatering mars 2020.

Registeret er baser på utfylt "Egenerklæring for EPC-fasilitatorer". Den utfylte egenerklæringen er ikke en formell godkjennelse eller kontroll. Utfyller av skjemaet er selv ansvarlig for at de oppfyller kriteriene som er satt og at de oppgitte dataene er korrekte.

 

Egenerklæringen kan fylles ut her: https://no.surveymonkey.com/r/EPC-fasilitator 

 

 

 

 

 

 

Håndbok for EPC-fasilitatorer

Håndboken er utarbeidet i forbindelse med EU-prosjektet EESI2020. Last ned håndboken her.

KVALIFISERTE_EPC-FASILITATORER_-_basert_
bottom of page