top of page

Opplæring barnehager

 

 

LinKon tilbyr det aktivitetsbaserte læringsverktøyet KLIMAREKRUTTENE til alle kommunens barnehager. Som en innføring i verktøyet tilbyr LinKon et kurs, samt en aktivitetsbasert opplæringspakke med tilhørende utstyr til bruk blant barna i barnehagene (www.klimarekruttene.no).

Læringsverktøyet Klimarektruttene er et aktivitetsbasert læringsverktøy utviklet av Liv Randi Lindseth i LinKon i samarbeid med barnehagepedagoger for barnehagelærere til bruk blant barna i barnehagen. Målet er å bidra til økt bevissthet og kunnskap om de fire temaene energi, energikilder, energibruk og konsekvensene av klimaendringer blant ansatte og barn i barnehager.

Ved siden av energisparing i barnehagenes bygninger, ønsker man å bidra til at både ansatte og barn bryr seg om naturen og klimaet vårt og har kunnskap om at vårt energibruk påvirker klimaet på jorda. Målet er at både ansatte og barn får økt kunnskap om hva de kan bidra med for å spare energi og bedre klima hver dag, både hjemme og i barnehagen.

Rammeplaner for barnehager

Både de fire temaene og de tilhørende aktivitetene er knyttet til mål om faglig opplæring i Kunnskapsdepartementets rammeplaner for barnehager. Læringsverktøyet er svært lett å tilpasse kompetansemålene for 1. – 4. trinn i grunnskolen.

Både tematikk, læringsmål og aktiviteter egner seg som en del av opplæringen og treffer godt innenfor flere fagområder, slik som "Nærmiljø og samfunn" og "Antall, rom og form". Læringsverktøyet er allikevel aller

mest rettet mot fagområdet "Natur, miljø og teknikk" hvor både tematikk og aktiviteter kan sies å være skreddersydd for å nå målet om at barn skal "få en begynnende forståelse av betydningen av en bærekraftig utvikling. I dette inngår kjærlighet til naturen, forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesker og naturen."

Med oppgaver som er rettet mot arbeid med natur, miljø og teknikk vil vi bidra til at barna får lære

å eksperimentere, beskrive og samtale om fenomener i den fysiske verden og erfare hvordan

teknikk kan brukes både i lek og i hverdagslivet. Vi vil gjøre barnehagelærere i stand til både i tale

og handling å fremme forståelse for bærekraftig utvikling ved å tilby dette læringsverktøyet som

inneholder både litteratur og beskrivelse av lærerike aktiviteter som fremmer en slik forståelse.

De foreslåtte aktivitetene er dessuten nært knyttet til Barnehageloven § 1 om at "Barna skal få

utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre

og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter."

Innføringskurs for barnehagelærere

LinKon tilbyr et innføringskurs for barnehagelærere. Målet er å gi barnehagelærere en innføring i energi og klima og gi en praktisk gjennomgang hvor deltakerne kan teste ut og gjennomføre deler av undervisningsopplegget Klimarekruttene. Etter endt kurs er målet at barnehagelærere og ansatte tar verktøyet i bruk i barnehagene.

 

Innføringskurset arrangeres av LinKon i samarbeid med kommunen som bidrar med å promotere og samle barnehagelærere til kurset. Innføringskursets varighet er satt til 3 timer, men vil kunne tilpasset ønsker og behov i den enkelte barnehage/kommune.

Kommunens barnehager får:

  • Ferdig utarbeidet læringsverktøy i temaene energi, energikilder, energibruk og klima

  • Opplegg for 2 timers aktiviteter for barna i alle de fire temaene (4 X 2 timer)

  • Detaljerte aktivitetsbeskrivelse for hvert av de fire temaene

  • Materiell for utvalgte aktiviteter

  • Innføringskurs for barnehagelærere i barnehagen (3-5 timer)

 

ENERGIJAKT I BARNEHAGEN

Nå kan dere spare mer energi i din  barnehage. Det sikkert gjort mange energisparetiltak allerede, men det er fortsatt mulig å spare mer. Det er laget en sjekkliste for å finne ut hva dere kan gjøre. Når man sparer energi sparer man penger og gjør en positiv innsats for miljøet og klimaet. Last ned skjemaet HER

For mer informasjon og priser kontakt Liv Randi Lindseth, liv@linkon.no, 95 22 04 82.

bottom of page