top of page

 

Energidag med ENERGIKAMP

 

LinKons Energikamphengeren inneholder mobilt utstyr for å arrangere en Energikamp. Innholdet i hengeren er standardisert og brukes til å gjennomføre aktiviteter som kan brukes på en aktivitetsdag, sommerleir eller en energidag med Energikamp i skolegården.

 

Alle aktivitetene er inspirert av reality-tv serien Energikampen som ble sendt på NRK gjennom flere år. Aktiviteter og utstyr er tilpasset et flatt område, og er ikke avhengig av mange eksterne elementer. Kontakt oss for avtale om leie.

Energikamphengeren brukes for å involvere organisasjoner, barn, lærere og elever i aktiviteter  med energi- og klimatema. Energidag med Energikamp kan gjennomføres som en egen aktivitet på hver enkelt skole og gjør det mulig å trekke tråder til undervisningen. Skisse  med forslag til gjennomføring sendes ved bestilling.

Skolen/lærere/organisasjoner velger selv om de vil kjøre løypa som en konkurranse med lag på mellom tre og fem barn som gjennomfører løypa på tid, eller som en ren aktivitetsdag hvor elevene/barna går fra post til post og prøver aktivitetene en eller flere ganger.

Innhold i LinKons Energikamphenger

  • Vinderløype 

  • Kjempesprettert

  • Kulelabyrint (2)

  • Flåte på hjul

  • Dragkamp (2)

  • Vedsaging (2)

  • Vannrakett (2)

  • Resultattavle

Last ned Bruksanvisning

Last ned Monteringsanvisning

Last ned Lasteanvisning

Last ned Leiebetingelser

 

Ta kontakt for avtale om leie av hengeren:

Liv Randi Lindseth
liv@linkon.no
95220482

Innføringskurs for lærere

LinKon tilbyr et innføringskurs for lærere med informasjon om ulike læringsverktøy og Energidag med Energikamp inngår. Målet er å friske opp lærernes kunnskap i energi og klima og gi en praktisk gjennomgang hvor deltakerne kan teste ut og gjennomføre ulike undervisningsopplegg. Lærere vil også ved hjelp av utstyr fra en Energikamphenger som lånes ut av LinKon kunne gjennomføre en Energidag med Energikamp på skolen.

EK henger Energikamp logo fra henger.jpg
bottom of page