top of page

Opplæring skole

LinKon tilbyr gjennomføring av et innføringskurs for lærere i grunnskolen. Kurset har fokus på energi- og klimatema. Det blir også gitt en oversikt og eksempler på andre relevante undervisningsopplegg. Kurset vil presentere et opplegg for Energidag med Energikamp i skolegården.

OM Innføringskurs - energi og klima

Målet er å friske opp lærernes kunnskap i energi- og klimatema basert på kompetansemål i naturfag og samfunnsfag og presentere verktøy og opplegg til bruk i undervisningen. Det legges opp til deltakelse gjennom aktiviteter som kan brukes i klasserommet og dialog om tematikken. Opplegg for Energidag med Energikamp i skolegården presenteres.

 

Energikamp på skolen

Energidag med Energikamp kan gjennomføres som en egen aktivitet på hver enkelt skole. Skisse for gjennomføring gjennomgås på kurset.

 

Energijakt på skolen

Les mer om Energijakten og last ned skjema her.

Innføringskurs for lærere

Innføringskurset arrangeres av LinKon i samarbeid med skoleledelsen i kommunen som bidrar med å promotere og samle lærere til kurset. LinKon kan påta seg å utarbeide en invitasjon til skolene, samt elektronisk påmelding og oppfølging av påmeldte skoler og lærere.

 

Kommunens skoler får:

  • Eksempler på læringsverktøy i temaene energi, energikilder, energibruk og klima

  • Opplegg for undervisning for elevene i alle de fire temaene

  • Praktiske aktiviteter for bruk i klasserommet

  • Opplegg for Energidag med Energikamp på skolen (med og uten bruk av utstyr fra henger)

  • Utleie av LiKons Energikamphenger

  • Innføringskurs for lærere (2-5 timer)

For mer informasjon og priser kontakt Liv Randi Lindseth, liv@linkon.no, 95 22 04 82.

Energidag med Energikamp
LinKons Energikamphengeren inneholder mobilt utstyr for å arrangere en Energikamp. Innholdet i hengeren er standardisert og brukes til å gjennomføre aktiviter som kan brukes på en aktivitetsdag, som del av et annet arrangement eller sommerleir eller en energidag med Energikamp i skolegården. Mer informasjon og bestilling.

bilde collage.jpg
bottom of page