Opplæring skole

LinKon tilbyr gjennomføring av et innføringskurs for lærere i grunnskolen. Kurset har fokus på energi- og klimatema. Læringsverktøyet Energiutfordringen blir presentert som et eksempel. Energiutfordringen er utviklet av Enova i samarbeid med Skolelaboratoriet/NTNU, Dinamo og Liv Randi Lindseth i LinKon. Det blir også gitt en oversikt og eksempler på andre relevante undervisningsopplegg. Kurset vil ha fokus på et opplegg for Energidag med Energikamp i skolegården.

Under finner du mer informasjon om Energiutfordringen, skjema for Energijakten og innføringskurs for lærere.

OM Innføringskurs

Målet er å friske opp lærernes kunnskap i energi- og klimatema basert på kompetansemål i naturfag og samfunnsfag og presentere verktøy og opplegg til bruk i undervisningen. Det legges opp til deltakelse gjennom aktiviteter som kan brukes i klasserommet og dialog om tematikken. Opplegg for Energidag med Energikamp i skolegården presenteres.

 

Energiutfordringen

Energiutfordringen eies og drives av Enova og er et ferdig laget, digitalt læringsverktøy tilpasset 5.-7. trinn og basert på læreplanene i naturfag og samfunnsfag. Det er også enkelt å tilpasse læringsmål for ungdomskolen. Verktøyet vil gi elevene grunnleggende kunnskap om energi, energibruk og dagens utfordringer i klimaspørsmål. Undervisningen er laget med fokus på refleksjon, kritisk tenkning og løsninger for fremtiden.

 

Energikamp på skolen

Energidag med Energikamp kan gjennomføres som en egen aktivitet på hver enkelt skole. Skisse for gjennomføring gjennomgås på kurset.

 

Energijakt på skolen

Les mer om Energijakten og last ned skjema her.

Innføringskurs for lærere

Innføringskurset arrangeres av LinKon i samarbeid med skoleledelsen i kommunen som bidrar med å promotere og samle lærere til kurset. LinKon kan påta seg å utarbeide en invitasjon til skolene, samt elektronisk påmelding og oppfølging av påmeldte skoler og lærere.

 

Kommunens skoler får:

  • Ferdig utarbeidet læringsverktøy i temaene energi, energikilder, energibruk og klima

  • Opplegg for 4 X 90 minutters undervisning for elevene i alle de fire temaene

  • Detaljerte lærerveiledninger for hvert av de fire oppdragene/temaene

  • Opplegg for Energidag med Energikamp på skolen (med og uten bruk av utstyr fra henger)

  • Utleie av LiKons Energikamphenger

  • Innføringskurs for lærere (3-5 timer)

For mer informasjon og priser kontakt Liv Randi Lindseth, liv@linkon.no, 95 22 04 82.

Energidag med Energikamp
LinKons Energikamphengeren inneholder mobilt utstyr for å arrangere en Energikamp. Innholdet i hengeren er standardisert og brukes til å gjennomføre aktiviter som kan brukes på en aktivitetsdag, som del av et annet arrangement eller sommerleir eller en energidag med Energikamp i skolegården. Mer informasjon og bestilling.