top of page

Få det gjort!

Konsulenttjenester i skjæringspunktet mellom energi, klima og kommunikasjon - nasjonalt og internasjonalt.

Nasjonale og internasjonale prosjekter, prosjektutvikling, nettverksbygging, søknader og utlysninger på norsk og engelsk.

Markedsutredninger og analyser, evalueringer, spørreundersøkelser og rapportskriving på norsk og engelsk. 

Utvikling og gjennomføring innenfor tematikken: EPC-markedet i de nordiske landene og Norge, Energi- og klimatema for lærere og andre målgrupper.

Koordinering av arrangementer og seminarer, virkemiddelbruk og holdningsskapende arbeid, innholdsproduksjon brosjyrer og veiledninger.

bottom of page