top of page

Opplæring i skoler og barnehager

LinKon har lang erfaring i opplæring og undervisning innen temaet energi, energikilder, energibruk og klima.

 

Selskapet utarbeider undervisningsmateriell for elever, lærere, driftspersonell, samt kommunale og private beslutningstagere og deltar aktivt i prosessen med utarbeidelse av undervisningsmateriell og gjennomføring av opplæringsmoduler, skreddersydd kundenes behov.

Lindseth har i mange år arbeidet som prosjektledere og koordinatorer innenfor nasjonale og internasjonale prosjekter med fokus på informasjon, opplæring og undervisning. Nasjonalt har dette arbeidet blitt gjort gjennom Enovas nasjonale satsing på energi- og klimaundervisning i skolen. Internasjonalt har Lindseth både ledet og deltatt i en rekke utdannings-prosjekter under EUs programmer (IEE/Horizon 2020).

 

Opplæring skoler 

Les mer om LinKons tilbud til skoler.

Opplæring av elever og lærere

1. Innføringskurs for lærere i energi- og klimatema

2. Energidag med Energikamp på skolen

  • Utleie av Energikamphenger med standardiserte aktiviteter​

Opplæring barnehager

Les mer om LinKons tilbud til barnehager.

 

Opplæring av barn og barnehagelærere

  1. Innføringskurs for barnehagelærere

Kontaktperson : Liv Randi Lindseth e-post: liv@linkon.no Tel: 95220482

bottom of page